Khóa học lập trình PLC

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PLC
Lập Trình PLC Là Gì?
PLC là tên viết tắt của Progammable Logic Controller (Thiết bị điều khiển cho phép người dùng lập trình PLC). Nếu như ngày trước các bộ điều khiển chỉ được sản xuất ra để phục vụ riêng cho 1 mục đích điều khiển và không thể thay đổi (còn gọi là điều khiển kết nối cứng), điều này đã gây ra những hạn chế và nhược điểm vô cùng lớn trong việc lập trình điều khiển, chính vì lí do đó, PLC được ra đời để khắc phục những nhược điểm kể trên.
Xem thêm