Đào tạo PLC KEYENCE KV Serial tại Nhà máy HAMADEN Việt Nam