Alpha Tech Đào tạo PLC Q Serial tại Nhà máy GOSHI Thăng Long