Alpha Tech Đào tạo Sửa chữa Điện lạnh tại Nhà máy GOSHI Thăng Long