Alpha Tech Đào tạo Sửa chữa Điện tử tại Nhà máy GOSHI Thăng Long